Autofagija

Kako fizička aktivnost utiče na autofagiju

Naše telo se sastoji od mnoštva ćelija. Svaka od njih se može posmatrati kao zasebno biće. One dišu, hrane se, razmnožavaju se, umiru.  Unutar svake ćelije se nalaze organele. One su kao unutrašnji organi ćelije jer svaka od tih organela obavlja određenu funkciju.  Postoji jedan zajednički proces za svaku ćeliju svakog živog organizma na ovoj planeti, bilo da je taj organizam jednoćelijski ili višećelijski, kao ovaj naš, ljudski. Svaka ćelija je sposobna da razgradi svoje